Recente ontwikkelingen omtrent steunmaatregelen Coronacrisis Publicatiedatum: 7-01-2022

De opkomst van de omikronvariant heeft de overheid doen besluiten om opnieuw een lockdown af te kondigen. Een klap in het gezicht voor ondernemers in sectoren die vaak al te maken hadden met de nodige beperkingen. Gelukkig komen de meeste ondernemers in aanmerking voor steunmaatregelen. Wij informeren u graag over de laatste stand van zaken met betrekking tot de steunmaatregelen TVL en NOW.

TVL

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving krijgt de TVL Q3 2021 toch nog opvolging. Het demissionaire kabinet heeft besloten om zowel een TVL Q4 2021 als een TVL Q1 2022 beschikbaar te stellen. Dit betekent dat ondernemers die kampen met de financiële gevolgen van de coronamaatregelen in ieder geval tot en met maart 2022 een beroep kunnen doen op overheidssteun ter voldoening van de vaste lasten. Onderstaand zetten we de belangrijkste voorwaarden voor beide regelingen op een rij.

TVL Q4 2021

 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK;
 • De onderneming heeft te kampen met tenminste 20% omzetverlies ten opzichte van de referentieperiode. Het omzetverlies wordt in beginsel berekend op basis van de btw-aangifte;
 • De ondernemer mag de referentieperiode kiezen en heeft daarbij de keuze tussen Q4 2019 en Q1 2020;
 • Het subsidiepercentage bedraagt 100% van de vaste lasten van de onderneming (CBS-gemiddelde);
 • Aanvragen van TVL Q4 2021 is mogelijk tot en met 28 januari 2022 17:00 uur.


TVL Q1 2022

 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK;
 • De onderneming heeft te kampen met tenminste 30% omzetverlies ten opzichte van de referentieperiode. Het omzetverlies wordt in beginsel berekend op basis van de btw-aangifte;
 • De ondernemer mag de referentieperiode kiezen, de referentiemaanden zijn nog niet bekend gemaakt.
 • Het subsidiepercentage bedraagt 100% van de vaste lasten van de onderneming (CBS-gemiddelde);
 • Het is nog niet duidelijk wanneer het aanvraagloket voor de TVL Q1 2022 geopend wordt.


Uitstel termijn vaststelling TVL Q2 2021

Ondernemers die TVL Q2 2021 hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 8 maart 2022 een vaststellingsverzoek indienen. Oorspronkelijk was de deadline op 11 januari 2022 gesteld. In het vaststellingsverzoek dient de daadwerkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021 door te worden gegeven.

NOW

Ook de NOW-regeling krijgt opvolging in de vorm van de NOW-5 (november en december 2021) en de NOW-6 (eerste kwartaal 2022) beschikbaar. De NOW-6 is momenteel slechts aangekondigd, maar nog niet uitgewerkt en vastgesteld.

De NOW-5 is al wel opengesteld. Ondernemingen die in de maanden november en december 2021 te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20% in vergelijking met 1/6 van de omzet over 2019, kunnen tot en met 31 januari 2022 een aanvraag indienen via de website van het UWV.

De voorwaarden voor de NOW-5 zijn grotendeels hetzelfde als bij de NOW-4, namelijk:

 • De onderneming heeft een omzetverlies van ten minste 20%;
 • De onderneming ontvangt een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • De vergoeding wordt verhoogd met een forfaitaire opslag van 40%;
 • De vergoeding per werknemer bedraagt maximaal 2 keer maximale dagloon;
 • De onderneming die NOW aanvraagt mag, als het voorschot dat wordt ontvangen of de definitieve subsidie hoger is dan € 125.000, geen bonussen of dividend uitkeren over 2021 en geen eigen aandelen inkopen. Als gebruik wordt gemaakt van de uitzondering om een aanvraag op werkmaatschappijniveau in te dienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern.


Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;
 • De werkgever mag een omzetverlies opgeven van maximaal 90% (ook als het omzetverlies tussen 90% en 100% geschat wordt);
 • Voor alle ondernemingen wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • Het UWV betaalt het voorschot in 1 keer uit;


Tot slot is in de NOW-5 ook voorzien in een startersregeling. Dit betekent dat ook ondernemers die na 1 februari 2020, maar uiterlijk op 30 september 2021, hun onderneming zijn gestart voor de NOW-5 in aanmerking kunnen komen.

Heeft u te kampen met omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen, neem dan contact op met uw vaste relatiebeheerder of telefonisch via 040 – 2 504 504. We kunnen dan gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.