Uitnodiging WKR workshop dinsdag 13 juni 2023 Publicatiedatum: 15-05-2023

Uitnodiging WKR workshop dinsdag 13 juni 2023

Administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging. Met dat doel werd de WKR in 2011 (toen nog in optionele vorm) in het leven geroepen. Ruim 12 jaar later moeten we concluderen dat veel werkgevers nog altijd worstelen met de WKR, met als mogelijk gevolg dat zij de WKR niet optimaal toepassen. Of dat zij fiscale risico’s lopen, zeker nu de Belastingdienst anno 2023 uiterst scherp toeziet op een correcte toepassing van de WKR. De daarbij door de Belastingdienst gehanteerde controleaanpak middels steekproeven kan bovendien tot gevolg hebben dat relatief kleine omissies leiden tot significante naheffingen. De uitdaging voor elke werkgever is daarbij om een evenwicht te vinden tussen een aantrekkelijk en concurrerend beloningsbeleid enerzijds en het voorkomen van afdracht van 80% eindheffing anderzijds. 

Onze focusgroep loonheffingen nodigt u van harte uit voor onze WKR-workshop op 13 juni 2023. Tijdens deze praktisch ingestoken bijeenkomst zoomen we op laagdrempelige wijze in op de volgende aspecten van de werkkostenregeling:

 • De wettelijke systematiek en de formele vereisten
 • De werkwijze van de Belastingdienst
 • De mogelijkheden, voordelen en valkuilen
 • De wijze van administreren, boeken en verlonen
 • Focus op de procesmatige inrichting van de WKR (incl. interactie div. betrokkenen)
 • Het samenspel met Arbowetgeving en de BTW (BUA)
 • Praktische voorbeelden, tips & tricks en stroomschema’s
 • Aandacht voor actuele HR-ontwikkelingen zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, mobiliteitsregelingen, thuiswerkbeleid enzovoorts.


De workshop zal plaatsvinden in een kleinschalige setting (max. 20 deelnemers) zodat volop gelegenheid bestaat voor de inbreng van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaringen en voor interactie. De workshop leent zich uitstekend voor beginnende alsook gevorderde professionals op het gebied van HR, finance en loonadministratie. Wij moedigen deelnemende organisaties aan om vanuit meerdere disciplines vertegenwoordigd te zijn. De WKR is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Praktische informatie

 • Datum | 13 juni 2023. 
 • Locatie | Beemdstraat 25, 5653 MA Eindhoven
 • Tijd | 08:30 (inloop) 09:00 (start) – 12:30 (einde)
 • Kosten | € 299 per deelnemer (exclusief btw)
 • Desgewenst wordt na afloop een deelnamebewijs toegestuurd (voor evt. vrije PE-punten)


Tot slot

 • Uiteraard wordt gezorgd voor een hapje en drankje, zowel voor, tijdens als na de bijeenkomst.
 • Wel interesse, maar niet in de gelegenheid? Laat het ons dan vooral weten, zodat we de workshop op een ander moment kunnen herhalen.
 • Mocht u zich in grote getalen aanmelden, dan zullen we voor een deel van de aanmelders op zoek gaan naar een alternatieve datum waarop de workshop zal worden gehouden.

  

Aanmelden
WKR workshop

Wij zien u graag dinsdag 13 juni aanstaande op ons kantoor aan de Beemdstraat 25 te Eindhoven!