Update: fiscale wijzigingen per 1 januari 2024 Publicatiedatum: 11-01-2024

Een nieuw jaar met hopelijk veel positieve ontwikkelingen op persoonlijk vlak, betekent ook veel nieuwe ontwikkelingen op fiscaal vlak. Wij informeren u graag over alle ontwikkelingen op het fiscale gebied.

Box 1 - inkomen uit werk en woning
Het box 1 tarief bedraagt dit jaar 36,97% tot een inkomen van € 75.518. daarboven bedraagt het tarief 49,5% (tarieven voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd).

Mkb-winstvrijstelling
Voor IB-ondernemers is de mkb-winstvrijstelling in 2024 verlaagd van 14% naar 13,31%. Vanaf 2025 zal de mkb-winstvrijstelling 12,7% bedragen. 

Box 2 – aanmerkelijk belang
·         Per 1 januari 2024 geldt het tweeschijvenstelsel in box 2.  Hierdoor wordt vanaf 2024 24,5% belasting geheven tot een bedrag van € 67.000 (per persoon). Over al het meerdere wordt 33% belasting geheven.
·         Lenen van de eigen bv wordt verder beperkt door het        drempelbedrag te verlagen van € 700.000 naar € 500.000            (peildatum 31 december 2024).

Giften vanuit bv aan ANBI's
De gift van een vennootschap aan een ANBI wordt niet meer aangemerkt als een uitdeling aan en de aanmerkelijkbelanghouder van die vennootschap. In dit geval kan derhalve geen box 2 heffing meer worden geheven.

 Box 3 – sparen en beleggen
De voorlopige forfaitaire rendementspercentages in box 3 (zoals gehanteerd in voorlopige aangifte IB) zijn over 2024 als volgt. Deze kunnen nog wijzigen:
·         Banktegoeden: 1,03% (voorlopig);
·         Overige bezittingen: 6,04%;
·         Schulden: 2,47% (voorlopig).

Het belastingtarief in box 3 is per 1 januari 2024 verhoogd van 32% naar 36%. Het heffingsvrije vermogen is niet aangepast. Dat blijft € 57.000 (€ 114.000 voor fiscaal partners).

Loonheffingen
·         Het gebruikelijk loon voor dga’s bedraagt ten minste € 56.000 in 2024 (in 2023 was dat € 51.000 en in 2022 € 48.000).
·         De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.
·         De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) tot en met een fiscale loonsom van € 400.000 daalt van 3% naar 1,9%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,18%.

Overdrachtsbelasting en schenkbelasting
·         De woningwaardegrens voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting is voor 2024 verhoogd naar € 510.000 (deze was € 440.000 in 2023).
·         De jubeltonvrijstelling (ruime schenkingsvrijstelling voor de eigen woning) is per 1 januari 2024 geheel afgeschaft. Per 1 januari 2023 was deze al verlaagd tot € 28.947. Ouders kunnen aan kinderen (tussen 18 en 40 jaar) nog wél eenmalig een vrij te besteden bedrag schenken ter hoogte van € 31.813 (2024).
·         De wetgever maakt aanpassingen aan de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze wijzigingen per 1 januari 2024 en 2025 zijn terug te vinden in ons eerdere artikel ‘Prinsjesdag en de bedrijfsopvolgingsregeling’.
·        De tarieven voor de schenk- en erfbelasting zijn geïndexeerd. In onderstaande tabel vindt u de tarieven en vrijstellingen in de schenkbelasting die gelden in 2024.

Belastingrente
De belastingrente wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 10% voor de vennootschapsbelasting. Voor overige belastingen geldt een percentage van 7,5%. Wij adviseren om (ons) alvast een voorlopige aanslag aan te (laten) vragen om belastingrente te voorkomen.

Tot slot
Wenst u meer informatie te ontvangen over de in dit bericht genoemde onderwerpen? Of wilt u in het algemeen advies over uw fiscale positie? Neem dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.