Verhoging wettelijke rente en het erfrecht Publicatiedatum: 11-01-2024

Per 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogd naar 7%. De verhoging heeft niet alleen gevolgen voor de belastingrente, maar ook voor het erfrecht. Zo moet over erfrechtelijke vorderingen en schulden mogelijk weer rente worden berekend.

Wettelijke rente: verhoging naar 7%
Sinds 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke rente (voor niet-handelstransacties) 7%. Sinds augustus 2003 bedroeg de wettelijke rente nooit meer dan 6%. De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als sprake is van een betalingsachterstand. De wettelijke rente kan ook van belang zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap.

 Wettelijke verdeling in het erfrecht
Wanneer twee echtgenoten (of geregistreerde partners) samen één of meerdere kinderen hebben, geldt bij overlijden van een van de ouders in beginsel de wettelijke verdeling.

De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende ouder en de kinderen samen erfgenaam zijn voor gelijke delen. De langstlevende ouder verkrijgt echter de beschikking over de gehele nalatenschap. De kinderen krijgen enkel een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. De vordering is vaak pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Deze vordering noemen we ook wel de onderbedelingsvordering. Bij het overlijden van de langstlevende ouder verlaagt deze vordering de nalatenschap van de langstlevende.

In beginsel wordt over de onderbedelingsvordering jaarlijks rente berekend. Deze rente hoeft niet daadwerkelijk per jaar betaald te worden, maar wordt bijgeteld op de hoofdsom. Rente wordt berekend voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6%, enkel het meerdere wordt dus bijgeteld. Omdat de wettelijke rente vanaf 1 januari 2024 7% bedraagt, dient 1% rente berekend te worden over de onderbedelingsvorderingen, namelijk 7% verminderd met 6%.

Afwijken van de wettelijke verdeling
In een testament kan worden afgeweken van de wettelijke verdeling en kan een afwijkende renteafspraak worden gemaakt. Bent u in uw testament aangesloten bij de wettelijke rente, bijvoorbeeld door te bepalen dat de gehele wettelijke rente moet worden vergoed? In 2022 was de rente nog 2%, maar inmiddels is deze gestegen naar 7%. Mogelijk is het dan wenselijk om uw testament aan te passen. Wij kijken graag met u mee of actie nodig is.

Opengevallen nalatenschappen
Vanaf het moment van het eerste overlijden tot aan het overlijden van de tweede (stief)ouder wordt rente berekend over de onderbedelingsvorderingen. In deze periode kan sprake zijn van verschillende rentepercentages. De stijging van de wettelijke rente vormt een moment om te bekijken of aflossing tijdens leven de overweging verdient. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn indien u een overbedelingsschuld heeft aan uw stiefkinderen of als een kind is onterfd en aanspraak heeft gemaakt op diens legitieme portie.

Check uw testamenten
In uw testament regelt u wat er na uw overlijden met uw (bedrijfs)vermogen gebeurt. Uw testament vormt als het ware uw ‘calamiteitenplan’. Als u uw wensen niet bij leven tot uitvoer hebt kunnen brengen, dan kunt u dit alsnog doen via uw testament. Dit is een doemscenario waar u liever niet aan wilt denken, maar het kan (financiële) rust en duidelijkheid bieden aan u en uw naasten.

Wij gaan graag het gesprek met u aan over de wijze waarop u het vermogen wenst na te laten. Wij zorgen dat aan uw persoonlijke wensen wordt voldaan en tevens het vermogen financieel en fiscaal zo gunstig mogelijk wordt nagelaten.

Tot slot
Wenst u meer informatie te ontvangen over dit specifieke onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.