Verrekening voorheffingen in de vennootschapsbelasting Publicatiedatum: 23-09-2021

Het kabinet heeft een wijziging voorgesteld ten aanzien van de verrekening van voorheffingen.

Per 1 januari 2022 kunnen belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting de ten laste van hen ingehouden dividendbelasting alleen nog verrekenen voor zover (vóór verrekening van dividendbelasting) vennootschapsbelasting verschuldigd is. De verrekening van dividendbelasting in de vennootschapsbelasting kan dus alleen leiden tot een vermindering van de verschuldigde vennootschapsbelasting en niet tot een teruggaaf. De voorheffing die als gevolg van deze maatregel niet verrekend wordt, kan onbeperkt in de tijd worden doorgeschoven naar latere jaren.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.