Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 Publicatiedatum: 24-04-2024

Verschillende belangenorganisaties hebben 12 april jongstleden over box 3 gesproken met het ministerie van Financiën. Uit dit overleg bleek dat in sommige gevallen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 door de Belastingdienst voor een te laag bedrag is vastgesteld. Om belastingrente te voorkomen moet mogelijk een nadere voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 worden aangevraagd. In dit artikel zetten wij uiteen wanneer dit voor u relevant kan zijn.

Waarom wordt de voorlopige aanslag te laag vastgesteld?
In box 3 wordt belasting geheven over een fictief rendementspercentage op drie vermogenscategorieën: spaartegoeden, overige bezittingen en schulden. Dit fictieve rendementspercentage wordt voor de vermogenscategorieën spaartegoeden en schulden jaarlijks achteraf vastgesteld. De voorlopige aanslag inkomstenbelasting houdt rekening met voorlopige fictieve rendementspercentages, totdat de werkelijke fictieve rendementspercentages achteraf zijn vastgesteld.

Bij het opleggen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 berekende de Belastingdienst uw fictieve rendement op basis van een voorlopig fictieve rendementspercentage van 0,36% op spaartegoeden en een negatief rendementspercentage van 2,57% op schulden. De definitieve fictieve rendementspercentages voor het belastingjaar 2023 zijn in januari 2024 vastgesteld op respectievelijk 0,92% en negatief 2,46%. Indien uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 is opgelegd met eerstgenoemde fictieve rendementspercentages, dan moet u mogelijk over hetzelfde box 3 vermogen meer belasting betalen dan op voorhand vastgesteld. Indien u veel spaartegoeden of schulden in box 3 heeft, dan kan dit bedrag oplopen. Indien wij uw aangifte inkomstenbelasting 2023 ná 1 mei indienen en u additioneel belasting over uw box 3 vermogen verschuldigd bent, zal de Belastingdienst 7,5% belastingrente per jaar rekenen over het additioneel verschuldigde bedrag.

Wanneer is actie vereist?
Het ministerie van Financiën heeft aan de belangenorganisaties bevestigd dat bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023, welke opgelegd worden ná 8 maart 2024, de definitieve fictieve rendementspercentages worden gehanteerd. Wij merken echter op dat wij ook voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 hebben ontvangen met een dagtekening ná 8 maart 2024, waarbij de voorlopige fictieve rendementspercentages gehanteerd werden. Indien de volgende drie voorwaarden bij u van toepassing zijn, kunt u overwegen een nadere voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 aan te vragen:

-U had op 1 januari 2023 box 3 vermogen dat meer bedroeg dan het heffingvrije vermogen van € 57.000 per fiscaal partner;
-Wij dienen uw aangifte inkomstenbelasting 2023 in, ná 30 april 2024;
-Bij uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 zijn de voorlopige fictieve rendementspercentages van 0,36% op spaartegoeden en 2,57% op schulden gehanteerd. Dit is naar verwachting van toepassing indien uw voorlopige aanslag een dagtekening heeft van 8 maart 2024 of eerder.

Om belastingrente op de te weinig betaalde belasting over uw box 3 vermogen te voorkomen, kunnen wij vóór 1 mei 2024 een nadere voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 aanvragen.

Bestaat uw box 3 vermogen voornamelijk uit overige bezittingen (beleggingen, onroerend goed, vorderingen, etc.) en heeft u relatief weinig spaartegoeden of schulden, dan is de impact van bovenstaande naar verwachting beperkt.

Overigens is het nog onduidelijk of dat een hoger vermogen dient te worden opgegeven bij het aanvragen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 dan dat u werkelijk op 1 januari 2023 in bezit had, of dat bij het opgeven van hetzelfde vermogen, een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 wordt opgelegd met een hoger belastingbedrag.

Tot slot
Wenst u meer informatie te ontvangen over de huidige stand van zaken met betrekking tot box 3, of heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.