WKR Workshop | Uitnodiging | 1 November 2023 Publicatiedatum: 06-09-2023

Administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging. Met dat doel werd de WKR in 2011 (toen nog in optionele vorm) in het leven geroepen. Ruim 12 jaar later moeten we concluderen dat veel werkgevers nog altijd worstelen met de WKR, met als mogelijk gevolg dat zij de WKR niet optimaal toepassen. Of dat zij fiscale risico’s lopen, zeker nu de Belastingdienst anno 2023 uiterst scherp toeziet op een correcte toepassing van de WKR. De daarbij door de Belastingdienst gehanteerde controleaanpak middels steekproeven kan bovendien tot gevolg hebben dat relatief kleine omissies leiden tot significante naheffingen. De uitdaging voor elke werkgever is daarbij om een evenwicht te vinden tussen een aantrekkelijk en concurrerend beloningsbeleid enerzijds en het voorkomen van afdracht van 80% eindheffing anderzijds. 

Onze focusgroep loonheffingen nodigt u van harte uit voor onze WKR-workshop op 1 november 2023. Tijdens deze praktisch ingestoken bijeenkomst zoomen we op laagdrempelige wijze in op de volgende aspecten van de werkkostenregeling:​​

-De wettelijke systematiek en de formele vereisten
-De werkwijze van de Belastingdienst
-De mogelijkheden, voordelen en valkuilen
-De wijze van administreren, boeken en verlonen
-Focus op de procesmatige inrichting van de WKR (incl. interactie div. betrokkenen)
-Het samenspel met Arbowetgeving en de BTW (BUA)
-Praktische voorbeelden, tips & tricks en stroomschema’s
-Aandacht voor actuele HR-ontwikkelingen zoals duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, mobiliteitsregelingen, thuiswerkbeleid enzovoorts.

De workshop zal plaatsvinden in een kleinschalige setting (max. 20 deelnemers) zodat volop gelegenheid bestaat voor de inbreng van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaringen en voor interactie. De nadruk van deze najaarseditie zal mede liggen op enerzijds het voldoen aan de wettelijke verplichtingen aan het eind van het jaar en de optimalisatiemogelijkheden. Ook staan we uiteraard stil bij de relevante ontwikkelingen naar aanleiding van Prinsjesdag. De workshop leent zich uitstekend voor beginnende alsook gevorderde professionals op het gebied van HR, finance en loonadministratie. Wij moedigen deelnemende organisaties aan om vanuit meerdere disciplines vertegenwoordigd te zijn. De WKR is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Praktische informatie​​

Datum | 1 november 2023. 
Locatie | Beemdstraat 25, 5653 MA Eindhoven
Tijd | 08:30 (inloop)  09:00 (start) – 12:30 (einde)
Kosten | € 299 per deelnemer (exclusief btw)
Aanmelden via deze link
Desgewenst wordt na afloop een deelnamebewijs toegestuurd (voor evt. vrije PE-punten)

Tot slot​​

-​Uiteraard wordt gezorgd voor een hapje en drankje, zowel voor, tijdens als na de bijeenkomst.
-Wel interesse, maar niet in de gelegenheid? Laat het ons dan vooral weten, zodat we de workshop op een ander moment kunnen herhalen.



Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.