De Maatschappelijke BV: een wetsvoorstel waar de non-profit sector op zit te wachten (?) Publicatiedatum: 03-04-2024

De Maatschappelijke BV (BVm) is een nieuw voorgestelde rechtsvorm waarover al in 2021 een internetconsultatie is gehouden en waarvoor een civielrechtelijk wetsvoorstel in voorbereiding ligt. De BVm zou het eenvoudiger moeten maken om ondernemingen te herkennen met een maatschappelijk karakter. Dit is in lijn met de wens van het kabinet om de regelgeving en het speelveld te verbeteren voor ondernemingen met een sociaal en maatschappelijk doel.

Non-profit instellingen zijn belangrijk in het aanpakken van diverse maatschappelijke uitdagingen, zoals onderwijs, welzijn en cultuur, zowel nationaal als internationaal. Met de BVm kunnen deze organisaties zichzelf duidelijk identificeren, waardoor het voor zakelijke partners direct duidelijk is dat zij te maken hebben met een bedrijf dat maatschappelijke impact vooropstelt boven winstuitkeringen aan aandeelhouders en herinvesteert in zichzelf om de maatschappelijke impact verder te vergroten.

Volgens een brief van 4 maart 2024 aan de Tweede Kamer zitten er aan het huidige voorontwerp wetsvoorstel volgens demissionair Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat op dit moment nog de nodige haken en ogen waardoor nadere raadpleging van deskundigen noodzakelijk is alvorens het wetsvoorstel definitief zou kunnen worden gemaakt.

Momenteel is er volgens demissionair Minister Adriaansens echter nog geen helder inzicht in de specifieke vereisten en waarborgen met betrekking tot de bepalingen die de winst en het vermogen reguleren van de maatschappelijke BV. De Minister zal aan de deskundigen de vraag voorleggen of de voorgestelde bepalingen met betrekking tot winst en vermogen voldoende doeltreffend en praktisch uitvoerbaar zijn, of dat zij aanleiding zien om alternatieve of aanvullende bepalingen op te nemen. Na overleg met de betrokken deskundigen zal zij een beslissing nemen over de verdere voortgang van dit proces.

Voor non-profit instellingen kan de BVm in de toekomst mogelijk een interessante rechtsvorm zijn. Wij zijn echter benieuwd naar de fiscale aspecten die aan de nieuwe rechtsvorm zullen gaan kleven. Onder omstandigheden kunnen non-profit instellingen in stichtingsvorm op dit moment bijvoorbeeld vennootschapsbelastingplichtig zijn:  https://www.govers.nl/actualiteiten/vennootschapsbelastingplicht-stichtingen-en-verenigingen.

In  de vennootschapsbelasting gelden echter ook specifieke vrijstellingen en faciliteiten voor stichtingen. De vraag is of de BVm net als een reguliere BV altijd vennootschapsbelastingplichtig zal zijn en of er uitzonderingen en faciliteiten gaan gelden voor de BVm rechtsvorm. De fiscale impact van de BVm is op dit moment helaas nog ongewis.

Tot Slot
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040-2 504 504 of onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.