Prinsjesdag 2021:
Loonheffingen

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenopties

Op 1 juni is de internetconsultatie voor het wetsvoorstel aandelenoptieregeling gestart. De internetconsultatie loopt tot en met 30 juni 2021. Het doel van het wetsvoorstel is om een aandelenoptierecht zoveel mogelijk in de heffing te betrekken op het moment waarop liquide middelen beschikbaar zijn. Hiermee wordt beoogd een probleem waar in de praktijk nu vaak tegenaan wordt gelopen – te weinig liquide middelen voorhanden om de verschuldigde belasting te voldoen – op te lossen.

Lees verder
Verlenging versoepeling gebruikelijk loonregels voor innovatieve start-ups

Met ingang van 2017 is de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups versoepeld. Als gevolg van de versoepeling mag het belastbare loon van de DGA van innovatieve start-ups worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Lees verder
Gerichte vrijstelling voor vergoeding thuiswerkkosten

Ingegeven door Covid-19 hebben zowel werkgevers als werknemers de voordelen van thuiswerken ondervonden. De in dit kader langverwachte onbelaste thuiswerkvergoeding ziet op 1 januari 2022 eindelijk het levenslicht in de vorm van een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2 per thuiswerkdag. De vergoeding ziet toe op extra kosten voor water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. De thuiswerkvergoeding wordt vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd.

Lees verder
Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

In verband met de coronacrisis was de vrije ruimte die werkgevers hebben voor het geven van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de totale loonsom per werkgever.

Lees verder
IB47 renseigneringsplicht

Met ingang van 1 januari 2022 geldt een renseigneringsplicht (meldingsplicht) in het kader van betalingen aan personen die niet in de loonadministratie zijn opgenomen. Deze meldingsplicht kan onder andere voor commissarissen gelden, tenzij zij hebben gekozen voor vrijwillige toepassing van de loonbelastingregels (opting-in).

Lees verder
Fiscale behandeling van buitenlandse bestuurdersbeloningen

Niet opgenomen in het belastingplan 2022, maar wel relevant voor de praktijk: Voor de beloning van in Nederland woonachtige bestuurders en commissarissen van buitenlandse lichamen wordt in de meeste belastingverdragen de zogenoemde verrekeningsmethode voorgeschreven om dubbele belasting te voorkomen.

Lees verder
Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

In de huidige situatie hebben ouders recht op ouderschapsverlof gedurende maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur, verdeeld over de eerste acht levensjaren van hun kind. Het ouderschapsverlof is echter onbetaald, tenzij werkgever en werknemer hierover binnen hun bedrijf of cao andere afspraken hebben gemaakt.

Lees verder
STAP regeling

Vanaf 1 maart 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij het UWV het STAP-budget van maximaal € 1.000 (incl. btw) aan te vragen voor scholing en ontwikkeling. Door gebruik te maken van deze subsidie moeten mensen een sterkere positie op de arbeidsmarkt krijgen.

Lees verder
Stand van zaken Wet DBA

Op 20 september 2021 heeft de minister de inmiddels zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij merkt op dat de eerste praktijkervaringen met de webmodule positief zijn.

Lees verder
Differentiatie basispremie Aof en impact op Whk

Per 1 januari 2022 wil het kabinet een gedifferentieerde premie arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) invoeren. De basispremie Aof, ook wel bekend als de basispremie WAO/WIA, moet dan voortaan aan de hand van een differentiatie naar grootte van de werkgever worden afgedragen. Kleine werkgevers gaan hierdoor een lagere premie betalen en alle andere werkgevers een hogere. De grens voor de definitie kleine werkgever zal in 2022 worden gesteld op 25 keer de gemiddelde loonsom per werknemer van € 35.300. Deze grens ligt daarmee in 2022 op € 882.500. Het verschil tussen de lage en hoge premie wordt gesteld op maximaal 2%.

Lees verder

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.